De sfinx te Gizeh. De betekenis van een Egyptisch monument in de Hellenistische en Romeinse periode

Leiden Repository

De sfinx te Gizeh. De betekenis van een Egyptisch monument in de Hellenistische en Romeinse periode

Type: Bachelor thesis
Title: De sfinx te Gizeh. De betekenis van een Egyptisch monument in de Hellenistische en Romeinse periode
Author: Caspers, M.A.J.
Issue Date: 2012-02-24
Keywords: sfinx
Gizeh
restauraties
perceptie
egypte
romeins
grieks
Abstract: De sfinx te Gizeh, die heden ten dage uitkijkt op Cairo en in alle rust de drie welbekende piramides lijkt te bewaken, heeft vanaf de 4e dynastie tot heden ten dage veel aandacht genoten. In zowel het Faraonisch Egypte als de Grieks-Romeinse periode zijn veel restauraties gedaan aan en bij de sfinx, en zijn zelfs in de loop der jaren structuren en/of teksten toegevoegd bij de temenos van de sfinx. De laatstgenoemde periode is bij de bestudering van de sfinx echter relatief onderbelicht gebleven en zal in deze scriptie dus de meeste aandacht krijgen. De vondsten die zijn gedaan door verscheidene egyptologen en archeologen komen in de verschillende hoofdstukken ter sprake en zullen worden geanalyseerd in de poging een verandering in de perceptie van de sfinx te kunnen constateren vanaf zijn creatie tot aan de Grieks-Romeinse periode. Door het combineren van de verschillende ter beschikking staande bronnen wordt geprobeerd een nieuw perspectief te vormen bij een bekend monument. Welke aanpassingen zijn gedaan aan de sfinx en waar leiden we dat uit af? Wat betekenen deze specifiek aanpassingen of aangebrachte teksten precies? Zegt dit ons wat over de manier waarop de sfinx werd gezien of gewaardeerd door ofwel de lokale bevolking ofwel het koninklijk/keizerlijk huis? Waarom hebben de Grieken en Romeinen zich met een monumentale structuur bemoeid die voor hen vreemd was? Na het kritisch bekijken van vragen als deze aan de hand van het aanwezig archeologisch en historisch materiaal kan geconcludeerd worden dat de sfinx te Gizeh door de jaren heen een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in de lokale cultus. Er is daadwerkelijk een lange-termijn verandering te constateren in de perceptie van de sfinx aan de hand van dit geheel aan inscripties en aanpassingen. Hierbij kan wellicht de conclusie getrokken worden dat men vanuit zowel Egyptisch als Grieks-Romeins perspectief te maken heeft met een vorm van erfgoedmanagement.
Supervisor: Versluys, M.J.
Faculty: Faculty of Archaeology
Department: Archeologie (Bachelor)
Specialisation: Klassieke Archeologie
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/18405
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf BA-2012-Caspers, M.A.J. 2.337Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)