Spatial management in Indonesia : from planning to implementation : Cases from West Java and Bandung : a socio-legal study

Leiden Repository

Spatial management in Indonesia : from planning to implementation : Cases from West Java and Bandung : a socio-legal study

Title: Spatial management in Indonesia : from planning to implementation : Cases from West Java and Bandung : a socio-legal study
Author: Moeliono, Tristam Pascal
Publisher: Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University
Issue Date: 2011-12-13
Keywords: Bandung
Citizens
Governments
Law
Spatial management
Use of land
West Java
Abstract: Moeliono heeft gekeken naar de ruimtelijke ordening, op papier en in de praktijk. Hij vraagt zich af of de Indonesische wetgeving burgers voldoende beschermt tegen onrechtmatig optreden van de overheid. Dat blijkt helaas niet het geval. De lokale overheid is eenzijdig gericht op economische groei en voert een weinig consistent beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Bovendien blijkt de wetgeving niet eenduidig te zijn, wanneer burgers verdreven dreigen te worden en voor hun rechten willen opkomen. Vergunningen In praktijk vormen vergunningen het belangrijkste beleidsinstrument voor het grondgebruik. Bovenop de bestuursstructuur, gedecentraliseerd na de val van Soeharto, is nu een top-down planningsmechanisme gelegd. Verwarring alom. Ambtenaren bepalen tot in detail wat wel en wat niet mag, zonder daarbij veel aandacht te schenken aan de lokale bevolking. Zelfs als de vergunningverlening duidelijk in strijd is met de regels, is het moeilijk te achterhalen bij welke instantie je verhaal kunt halen. Moeliono’s case studies van West-Java en Bandung leveren zo een somber beeld op van de ruimtelijke ordening. Die zou alleen kunnen verbeteren door de wetgeving grondig te herzien en de bestuurspraktijk te veranderen.
Description: Promotor: J.M. Otto, Co-promotor: A.W. Bedner
With summary in Dutch
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Moeliono, T.P., 2011, Doctoral thesis, Leiden University
Handle: http://hdl.handle.net/1887/18242
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 2.165Mb View/Open
application/pdf Cover 832.1Kb View/Open
application/pdf Title page_Ackn ... s and tables_Abbreviations 96.18Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 197.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 216.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 175.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 190.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 199.4Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 163.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 7 230.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 8 487.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 9 355.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 10 108.8Kb View/Open
application/pdf References 125.1Kb View/Open
application/pdf Summary 71.42Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 54.75Kb View/Open
application/pdf Glossary 47.12Kb View/Open
application/pdf Articles 119.3Kb View/Open
application/pdf Appendices 94.17Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae 35.34Kb View/Open
application/pdf Propositions 25.81Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)