Baas in eigen Boek ? : evolutietheorie en schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (1881-1981)

Leiden Repository

Baas in eigen Boek ? : evolutietheorie en schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (1881-1981)

Title: Baas in eigen Boek ? : evolutietheorie en schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (1881-1981)
Author: Kruyswijk, Hittjo Hendrik
Publisher: Uitgeverij Verloren, Hilversum
Issue Date: 2011-12-08
Keywords: Evolutietheorie
Gereformeerde kerken
Nederland
Schriftgezag
Abstract: In Baas in eigen Boek wordt de ontwikkeling geschetst die zich in de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) tussen ongeveer 1880 en 1980 voltrok wat betreft hun visie op de darwinistische evolutietheorie en in het bijzonder de daaruit voortvloeiende wereldbeschouwing. De evolutietheorie bleek decennialang onverenigbaar met ‘eenvoudighistorische’ en vrijwel letterlijke lezing van het scheppingsverhaal in het eerste Bijbelboek Genesis die in de GKN gangbaar was. Kerkelijke gezagsdragers, theologen en natuur-onderzoekers voerden hier verhitte debatten over, zo laat Kruyswijk zien. De ontzuiling van de jaren zestig van de twintigste eeuw droeg ertoe bij dat gereformeerde natuuronderzoekers deze lezing van Genesis niet langer konden volhouden. Mede door hun toedoen namen de GKN in 1981 offi cieel een narratieve interpretatie van de Bijbelse geschiedschrijving aan. Principiële bezwaren tegen de evolutie-theorie waren daarmee weggenomen. Veel gereformeerden bleven niettemin aan et ‘eenvoudig-historische’ gezag van de Bijbel vasthouden.
Description: Promotor: E.G.E. van der Wall
With summary in English
Faculty: Faculteit der Letteren
Citation: Kruyswijk, H.H., 2011, Doctoral thesis, Leiden University
ISBN: 9789087042530
Handle: http://hdl.handle.net/1887/18222
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 2.043Mb View/Open
application/pdf Cover 79.73Kb View/Open
application/pdf Title page_Contents 67.36Kb View/Open
application/pdf Introduction 102.4Kb View/Open
application/pdf Volume 1 Introduction 57.29Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 176.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 115.6Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 74.52Kb View/Open
application/pdf Summary volume 1 59.83Kb View/Open
application/pdf Volume II Introduction 59.49Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 408.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 400.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 148.3Kb View/Open
application/pdf Summary volume II 59.49Kb View/Open
application/pdf Volume III Introduction 245.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 7 243.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 8 248.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 9 183.8Kb View/Open
application/pdf Summary volume III 60.35Kb View/Open
application/pdf Summary and conclusions in Dutch 64.84Kb View/Open
application/pdf Summary in English 63.34Kb View/Open
application/pdf Abbrevaions_Indexes_Curriculum Vitae 132.5Kb View/Open
application/pdf Propositions 153.5Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)