Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement

Leiden Repository

Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement

Type: Doctoral Thesis
Title: Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement
Author: Douma, Sjoerd
Issue Date: 2011-10-06
Keywords: Taxation
Belastingrecht
Abstract: De fiscale beleidsvrijheid van EU-landen is de afgelopen jaren flink ingeperkt en met dit onderzoek wordt duidelijk gemaakt hoe moet worden beoordeeld of de wetgever binnen de grenzen van het EU-recht is gebleven. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de soms forse kritiek op het Europese Hof terecht is. De conclusie is dat deze kritiek niet geheel terecht lijkt. Het onderzoek heeft geresulteerd in een toetsingsmodel aan de hand waarvan kan worden beoordeeld hoe de tegengestelde uitgangspunten van nationale fiscale soevereiniteit en het Europese vrije verkeer met elkaar moeten worden verzoend. Aangezien onverkorte uitvoering van één van beide beginselen zou leiden tot de non-existentie van het andere beginsel, moet het conflict tussen beide beginselen worden opgelost in een optimaliseringsproces. Waar ligt het punt waar beide beginselen zoveel mogelijk tot hun recht komen? Het model maakt het mogelijk op meer gefundeerde en gestructureerde wijze kritiek op het Hof te leveren. Bovendien kunnen fiscale beleidsmakers beter inschatten in hoeverre nieuw fiscaal beleid de Europese toets zal kunnen doorstaan.
Description: Promotores: T. Bender, F.A. Engelen
With Summary in Dutch
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Douma, S.C.W., 2011, Doctoral Thesis, Leiden University
Handle: http://hdl.handle.net/1887/17973
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 1.947Mb View/Open
application/pdf Title Pages_Preface_Contents 467.2Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 451.3Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae 429.6Kb View/Open
application/pdf Propositions 443.1Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)