Mood related insights : functional and structural MRI studies in depression and anxiety disorders

Leiden Repository

Mood related insights : functional and structural MRI studies in depression and anxiety disorders

Type: Doctoral Thesis
Title: Mood related insights : functional and structural MRI studies in depression and anxiety disorders
Author: Tol, Marie-José van
Publisher: Department of Psychiatry, Faculty of Medicine / Leiden University Medical Center (LUMC), Leiden University
Issue Date: 2011-05-26
Keywords: Anxiety disorders
Comorbidity
Connectivity
Emotional memory
Executive functions
Functional magnetic resonance imaging
Major Depressive Disorder
Voxel based morphometry
Abstract: Depressie en angststoornissen zijn veel voorkomende psychiatrische stoornissen die een hoge ‘comorbiditeit’ vertonen, d.w.z. patiënten lijden zeer veelvuldig tegelijkertijd aan deze stoornissen. Mede hierdoor is voorgesteld dat de stoornissen neurobiologische overlap vertonen. Welke abnormaliteiten in het brein gedeeeld worden bij angst en depressie, is tot op heden nooit goed onderzocht. De bevindingen in dit proefschrift ondersteunen de gedachte dat depressie en angst gekenmerkt worden door gedeelde afwijkingen in zowel hersenfunctie als in structuur. Tegelijkertijd werden stoornis-specifieke afwijkingen vastgesteld. Onze bevindingen kunnen deels de hoge comorbiditeit tussen angst en depressie verklaren. Ook geven de resultaten aanwijzingen voor een kwetsbaarheid die kan verklaren dat mensen terugvallen in een nieuwe episode. Verder suggereren de resultaten dat in mensen met comorbide depressie en angst, niet de depressie, maar de angststoornis de primaire pathologie is. Tenslotte toonden we aan dat persoonlijkheidsfactoren en het meemaken van emotionele jeugdmishandeling samenhangen met volume van een aantal emotiegerelateerde structuren in het brein. Deze samenhang kan verklaren waarom mensen met jeugdtrauma´s, of een bepaalde persoonlijkheidsstructuur, meer of minder kans hebben om een affectieve stoornis te ontwikkelen. Dit is de eerste studie waarin zowel de hersenfunctie als –structuur is onderzocht in een grote groep patiënten met depressie en/of angststoornissen.
Description: Promotores: F.G. Zitman, M.A. van Buchem, D.J. Veltman, Co-promotor: N.J.A. van der Wee
With summary in Dutch
Faculty: LUMC
Citation: Tol, M.-J. van, 2011, Doctoral thesis, Leiden University
Handle: http://hdl.handle.net/1887/17672
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 3.309Mb View/Open
application/pdf Title page_Contents 85.98Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 General introduction 446.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 271.7Kb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 3 501.6Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 592.4Kb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 5 1.146Mb View/Open
application/pdf Chapter 6 297.8Kb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 7 204.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 8 Summa ... ssion_Future perspectives 181.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 9 Appen ... lications_Curriculum Vitae 287.6Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)