Wetgeving in een Veiligheidscultuur : totstandkoming van antiterrorismewetgeving in Nederland bezien vanuit maatschappelijke en (rechts)politieke context

Leiden Repository

Wetgeving in een Veiligheidscultuur : totstandkoming van antiterrorismewetgeving in Nederland bezien vanuit maatschappelijke en (rechts)politieke context

Type: Doctoral Thesis
Title: Wetgeving in een Veiligheidscultuur : totstandkoming van antiterrorismewetgeving in Nederland bezien vanuit maatschappelijke en (rechts)politieke context
Author: Woude, M.A.H. van der
Journal Title: Meijers-reeks
Publisher: Boom Juridische Uitgevers
Issue Date: 2010-12-15
Keywords: Antiterrorismewetgeving
Opsporingsbevoegdheden
Populisme
Risicojustitie
Risicosamenleving
Veiligheidscultuur
Abstract: Het post 9/11 terrorisme en de daarmee gepaard gaande war on terror hebben de roep om veiligheid binnen het politieke en het maatschappelijk debat over veiligheid doen aanwakkeren. Hierbij dreigt het gevaar dat de (individuele) rechtsbescherming tegen de overheid, soms uit het oog dreigt te worden verloren. Het is aan de (straf)wetgever de verschillende bij nieuwe wet- en regelgeving de verschillende in het geding zijnde belangen continu voor ogen te houden en, indien er keuzes gemaakt moeten worden, deze verschillende belangen weloverwogen en consciëntieus tegen elkaar af te zetten. In dit onderzoek wordt aan de hand van een analyse van de totstandkoming van antiterrorismewetgeving inzicht gegeven in de wijze waarop maatschappelijke veranderingen in sociale structuren en culturele gevoeligheden, alsook veranderingen en ontwikkelingen in de politieke context, hun doorwerking hebben gevonden op deze lastige taak van de (straf)wetgever. Hierbij wordt eveneens stilgestaan bij de invloed van de (straf)rechtswetenschap. Een bezinning op de totstandkoming van de antiterrorismewetgeving en de belangenafweging door de wetgeving daarbij biedt inzicht in de legitimiteit en noodzakelijkheid, maar ook in de kwaliteit, van de desbetreffende wetgeving. Op basis van het onderzoek zijn uiteenlopende bevindingen geformuleerd die niet alleen de (straf)wetgever betreffen, maar eveneens ‘de’ politiek en ‘de’ strafrechtswetenschap.
Promotor: Supervisor: Cleiren C.P.M., Moerings L.M.
Faculty: Faculty of Law
University: Leiden University
Uri: urn:isbn:9789089743794
Handle: http://hdl.handle.net/1887/16244
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 18.82Mb View/Open
application/pdf Title page_Contents_List of abbreviations 48.76Kb View/Open
application/pdf Curriculum vitae 30.94Kb View/Open
application/pdf Propositions 15.42Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)