De rechtspositie van de sollicitant en van de werknemer tijdens de proeftijd

Leiden Repository

De rechtspositie van de sollicitant en van de werknemer tijdens de proeftijd

Type: Doctoral Thesis
Title: De rechtspositie van de sollicitant en van de werknemer tijdens de proeftijd
Author: Kötter, Robin Franciscus
Issue Date: 2010-11-16
Keywords: Application code
Claim damages
Collective agreement
Equal Treatment
Negotiation
Pre-employment
Probationary period
Recruitment
Selection
Works council
Abstract: In het proefschrift wordt aan de orde gesteld in hoeverre de sollicitatiefase en de proeftijd door het recht worden genormeerd. Daarnaast wordt de vraag gesteld of de bescherming van de sollicitant respectievelijk werknemer in de proeftijd in verhouding tot het belang van de werkgever voldoende is en of verdere normering (al dan niet via een wettelijke regeling) is aangewezen. Voor de sollicitatiefase en regeling van de proeftijd wordt in het boek een vergelijking gemaakt met het Duitse rechtssysteem. Er bestaat reeds een NVP Sollicitatiecode. Gebleken is evenwel dat deze bij ondernemingen en instellingen onvoldoende bekend is. Wetgeving voor de werving en selectie zal dan ook eerst meerwaarde hebben als de sollicitatiecode bij de werkgever en sollicitanten voldoende bekend is geworden en in de wet een goed werkend sanctieapparaat is opgenomen. In haar algemeenheid is de rechtspositie van de sollicitant naar Duits recht niet wezenlijk beter of slechter dan de rechtspositie van de sollicitant naar Nederlands recht. De Duitse sollicitatieprocedure onderscheidt zich in positieve zin van de Nederlandse sollicitatieprocedure door de duidelijke informatie-uitwisseling middels de uitgebreide documentatie die op grond van het gebruik bij een sollicitatiebrief wordt gevoegd. In het proefschrift is een proeve voor een nieuwe proeftijdregeling opgenomen. Voor de totstandkoming van deze proeve is gekozen voor een combinatie van het Duitse en Nederlandse rechtssysteem. In de proeve heeft Kötter de voordelen van de proeftijd naar Duits recht, zoals de plicht tot feitelijke proefneming, het hanteren van een opzegtermijn bij opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd en het hanteren van een langere maximumduur (zes maanden) van de proeftijd in het belang van de feitelijke proefneming overgenomen. Voordelen van de huidige Nederlandse proeftijdregeling zijn in de proeve intact gelaten.
Description: Promotor: G.J.J. Heerma van Voss
With summary in German
Faculty: Faculty of Law, Leiden University
Citation: Kötter, R.F., 2010, Doctoral thesis, Leiden University
Handle: http://hdl.handle.net/1887/16149
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 5.286Mb View/Open
application/pdf Cover 6.492Kb View/Open
application/pdf Title page_Pref ... ations in Dutch and German 100.7Kb View/Open
application/pdf Curiculum vitae 20.94Kb View/Open
application/pdf Propositions 43.70Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)