The influence of induction programs on beginning teachers'well-being and professional development

Leiden Repository

The influence of induction programs on beginning teachers'well-being and professional development

Type: Doctoral Thesis
Title: The influence of induction programs on beginning teachers'well-being and professional development
Author: Kessels, Chantal
Publisher: Leiden University Graduate School of Teaching (ICLON), Leiden University
Issue Date: 2010-06-30
Keywords: Beginning teachers
Induction programs
Teachers'well-being
Abstract: Steeds meer scholen hebben een begeleidingsprogramma, om beginnende docenten te ondersteunen in hun eerste jaren van de zelfstandige beroepsuitoefening. Met een interviewstudie en een vragenlijststudie is onderzocht in hoeverre inductieprogramma’s bijdragen aan het welbevinden van de beginnende docenten en aan hun professionele ontwikkeling. Uit het onderzoek bleek dat de nadruk in inductieprogramma’s vaak ligt op emotionele ondersteuning en het helpen van docenten bij problemen met klassenmanagement. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de meeste mentoren sterk gericht lijken te zijn op de alledaagse urgente zorgen en problemen van de docent. Zij proberen docenten te ondersteunen en hen te helpen met hun vragen en problemen, die vaak betrekking hebben op het managen van de klas. Docenten ervaren deze begeleiding als positief. Doorslaggevende factor hierbij is de mate waarin de mentor ondersteunend is. Daarnaast bleek dat de meeste docenten slechts weinig invloed ervaren van de begeleiding op hun professionele ontwikkeling. Ter bevordering hiervan is geadviseerd om de begeleiding meer te faciliteren en om bij de selectie van mentoren rekening te houden met hun competentie om docenten te kunnen uitdagen in hun professionele ontwikkeling. Hiervoor is onder meer van belang om te investeren in de voorbereiding en scholing van mentoren.
Description: Promotores: N. Verloop, D. Beijaard, Co-promotor: K. van Veen
With summary in Dutch
Faculty: ICLON
Citation: Kessels, C., 2010, Doctoral thesis, Leiden University
ISBN: 978949038346
Handle: http://hdl.handle.net/1887/15750
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 1.338Mb View/Open
application/pdf Cover 1.272Mb View/Open
application/pdf Title page_Table of contents 197.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 580.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 630.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 616.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 613.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 Conclusions and discussion 593.7Kb View/Open
application/pdf Appendices 563.0Kb View/Open
application/pdf Summary 188.6Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 191.9Kb View/Open
application/pdf Publications_Cu ... ts_PhD dissertation series 199.1Kb View/Open
application/pdf Propositions 163.6Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)