Advances in multidimensional unfolding

Leiden Repository

Advances in multidimensional unfolding

Type: Doctoral Thesis
Title: Advances in multidimensional unfolding
Author: Busing, F.M.T.A.
Issue Date: 2010-04-21
Keywords: Least squares
Penalty
Restrictions
Unfolding
Abstract: Meerdimensionale ontvouwing is een analyse techniek die afbeeldingen maakt van twee sets van objecten, bijvoorbeeld van personen en producten, gebaseerd op de voorkeuren van de personen voor die producten. De afstanden tussen de personen en de producten in de afbeelding dienen zo goed mogelijk te corresponderen met deze voorkeuren en wel zo dat een kleine afstand overeenkomt met een grote voorkeur, terwijl een grote afstand correspondeert met een geringe voorkeur. Ontvouwing heeft echter sinds zijn conceptie in de jaren zestig te maken met het zogenaamde degeneratieprobleem, waardoor de oplossingen perfect zijn in termen van de verliesfunctie (de afstanden geven de voorkeuren perfect weer), maar die volstrekt onbruikbaar zijn in termen van interpretatie (de perfecte weergave is nietszeggend). In dit proefschrift worden twee mogelijke oplossingen aangedragen voor het degeneratieprobleem. De meest algemene oplossing gebruikt een penaltyfunctie, die straft indien de oplossing dreigt te degenereren. Het algoritme is gebruikt voor de implementatie van PREFSCAL, het ontvouwingsprogramma van IBM SPSS STATISTICS. Met de controle over het degeneratieprobleem is de weg vrij gemaakt om het ontvouwingsmodel verder te ontwikkelen: extra, verklarende variabelen kunnen worden toegevoegd voor interpretatie en het doen van voorspellingen. De mate waarin gegevens mogen ontbreken zonder een doorslaggevende invloed te hebben op de eindoplossing, de afbeelding, is ook uitgebreid onderzocht.
Promotor: Supervisor: Heiser W.J.
Faculty: Faculty of Social and Behavioural Sciences
University: Leiden University
Uri: urn:isbn:9789461080257
Handle: http://hdl.handle.net/1887/15279
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 4.927Mb View/Open
application/pdf Cover 316.8Kb View/Open
application/pdf Title pages_Contents 45.27Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 47.68Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 213.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 176.1Kb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 4 280.1Kb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 5 738.5Kb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 6 331.3Kb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 7 Conclusion 307.4Kb View/Open
application/pdf Appendices 1.033Mb View/Open
application/pdf Glossary 244.4Kb View/Open
application/pdf References 227.7Kb View/Open
application/pdf Author index 54.20Kb View/Open
application/pdf Subject index 71.10Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 62.70Kb View/Open
application/pdf Curriculum vitae_Colophon 36.93Kb View/Open
application/pdf Acknowledgements 55.64Kb View/Open
application/pdf Propositions 110.3Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)