Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Leiden Repository

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Type: Doctoral Thesis
Title: Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht
Author: Alt, Hendrik Jan Wouter
Publisher: Faculty of Law, Leiden University
Issue Date: 2009-09-15
Keywords: Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Burgerlijk procesrecht
Bestuursprocesrecht
Bewijslast
Civiele arbeidsrecht
Stelplicht
Abstract: Een portier bij een bank en van een Ministerie doen materieel hetzelfde werk. De vraag is echter of hen, wanneer er een rechtspositioneel geschil ontstaat bezien vanuit de stelplicht en bewijslast, in dezelfde mate rechtsbescherming toekomt en of die toereikend is. Op 15 september 2009 promoveert de Haagse cassatieadvocaat mr H.J.W. Alt op dit onderwerp. Belang Stelplicht en bewijslast vormen de kern van een procedure. Een partij die niet aan haar stelplicht voldoet verliest haar zaak. Een partij die dat wel doet maar vervolgens niet in de bewijslevering slaagt, verliest evenzeer. Wanneer rechtsbescherming illusoir wordt vanwege – door een ongelijke rechtsverhouding veroorzaakte – bewijsproblemen, is in beginsel ingrijpen noodzakelijk. Dat kan geschieden door de wetgever, maar ook door de rechter. Promotieonderzoek Het primaire doel van het onderzoek is de vraag of, en zo ja, in welke mate door middel van een afwijkende stelplicht of bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht processuele en materiële ongelijkheid tussen werkgever en werknemer kan worden weggenomen of teruggedrongen. Daartoe worden vier disciplines onderzocht: het burgerlijk procesrecht, het bestuursprocesrecht, het arbeidsrecht, en het ambtenarenrecht. Aan de hand daarvan worden aanbevelingen gedaan om knelpunten op te lossen en om te komen tot een meer eenvormig stelsel.
Description: Promotor: G.J.J. Heerma van Voss
With summary in English
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Alt, H.J.W., 2009, Doctoral thesis, Leiden University
Handle: http://hdl.handle.net/1887/13979
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 3.753Mb View/Open
application/pdf Title page_Contents 59.39Kb View/Open
application/pdf Curriculum vitae 14.85Kb View/Open
application/pdf Propositions 15.21Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)