Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht

Leiden Repository

Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht

Type: Doctoral Thesis
Title: Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht
Author: Vleggeert, J.
Journal Title: Fiscale monografieën
Publisher: Kluwer
Issue Date: 2009-06-23
Keywords: Authorised OECD approach
Capital allocation
Earnings stripping
Free capital
Interest box
Non-discrimination
Permanent establishment report treasury dealing
Tax treaty
Thin capitalization
Abstract: De centrale vraag in deze monografie is of de aftrekbeperkingen van de rente die zijn opgenomen in de Nederlandse vennootschapsbelasting in overeenstemming zijn met de belastingverdragen, het arbitrageverdrag, de moeder-dochterrichtlijn, de rente&royalty-richtlijn en de vrijheden die zijn neergelegd in het EG-verdrag. Dat blijkt niet het geval te zijn. De regeling tegen onderkapitalisatie is niet in overeenstemming met de bepaling over gelieerde ondernemingen wanneer dit voorschrift in overeenstemming met het commentaar bij het OESO-modelverdrag moet worden uitgelegd. Om art. 10a Vpb. '69 in overeenstemming te brengen met de vrijheden is het nodig om de actieradius van dit voorschrift in te perken tot rechtshandelingen die geen verbinding hebben met de economische realiteit. Verder wordt ingegaan op alternatieven voor de huidige aftrekbeperkingen van de rente. Betoogd wordt dat een maatregel die winst drainage wil tegengaan met name betrekking moet hebben op vennootschappen die behoren tot een internationaal concern. Bovendien zou alleen de rente in aftrek mogen komen op schulden die zijn aangegaan om ondernemingsactiviteiten te financieren waarmee de belastingplichtige in Nederland belastbare opbrengsten behaalt. Daarom wordt een alternatieve regeling tegen onderkapitalisatie voorgesteld die is gebaseerd op de denkbeelden die binnen de OESO leven over de kapitalisatie van een vaste inrichting.
Promotor: Supervisor: Engelen F.A., Vries R.J. de
Faculty: Law
University: Leiden
Uri: urn:isbn:9789013066708
Handle: http://hdl.handle.net/1887/13862
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 2.259Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)