The dynamics of life : demography and the history of Roman Italy (201 BC - AD 14)

Leiden Repository

The dynamics of life : demography and the history of Roman Italy (201 BC - AD 14)

Type: Doctoral Thesis
Title: The dynamics of life : demography and the history of Roman Italy (201 BC - AD 14)
Author: Hin, Saskia Caroline
Publisher: Faculty of the Humanities, Leiden University
Issue Date: 2009-05-14
Keywords: Demography
Economy
Fertility
History
Late republican Italy
Migration
Mortality
Population size
Roman Italy 201 BC-AD 14
Abstract: Op de lijst van potentiële 'hot topics' voor de komende EU-verkiezingen vinden we vergrijzing, economische malaise en de vraag met welke maatregelen Europa's lage geboortecijfers opgekrikt kunnen worden. De problematiek van de nog verse 21ste eeuw. Maar die is niet zonder precedenten volgens oud-historici gespecialiseerd in de sociaal-economische en demografische geschiedenis van Romeins Italië. De laatste twee eeuwen voor Christus, toen Rome van een stadstaatje tot een wereldrijk werd, waren roerige tijden voor de burgers van Italië. Zij werden betrokken in oorlogen, waren getuige van grootscheepse politieke veranderingen en leefden met snel groeiende immigranten en slaven in een nog sneller verstedelijkende samenlevering, volop dynamiek, dus. Lang werd gedacht dat het bestaan van de 'oude kern' van Romeinen temidden van deze hectiek van meerdere kanten af werd uitgehold. Met, inderdaad, economische maliase en vergrijzing en ontvolking als gevolg. Deze dissertatie betoogt echter dat het allemaal wel meeviel. Terwijl burgers met in name de landbouwsector in de regio rond Rome getroffen werd, groeiden de kansen in andere sectoren van de Romeinse economie. Gunstige klimaatomstandigheden en de voordelen van imperialise verzachten de problematiek. De economische schade bleef, met andere woorden, beperkt. En die baby's dan? Hier speelden specifieke culturele en sociale omstandigheden een rol. Een 'mamacultuur'en het dorpsleven met familie en buren nabij, ondervingen een goed deel van de potentieel nagatieve gevolgen van armoede voor het Romeinse geboortecijfer. Deze en andere factoren doen vermoeden dat de periode zelfs, in tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, ruimte liet voor bevolkingsgroei. Een gedachte die aansluiting vindtin een nieuwe interpretatie van de met raadsels omgeven volkstellingscijfers van Rome's eerste keizer, Augustus. Doemdenkers en pessimisten onder oudere generaties oud-historici lijken daarmee door de geschiedenis te worden ingehaald. Een geruststellend lichtpuntje anno 2009
Description: Promotor: L. de Ligt, Co-promotor: W. Scheidel
With summary in Dutch
Faculty: Faculteit der Letteren
Citation: Hin, S.C., 2009, Doctoral thesis, Leiden University
Handle: http://hdl.handle.net/1887/13797
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 2.867Mb Under embargo
text/html Links to published article 7.635Kb View/Open
application/pdf Title page_Acknowledgements_Contents 70.27Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 Introduction 80.49Kb Under embargo
application/pdf Part I Economic and ecologic parameters 15.49Kb Under embargo
application/pdf Chapter 2 421.8Kb Under embargo
application/pdf Chapter 3 288.3Kb Under embargo
application/pdf Part II The dem ... , fertility, and migration 29.24Kb Under embargo
application/pdf Chapter 4 280.6Kb Under embargo
application/pdf Chapter 5 448.7Kb Under embargo
application/pdf Chapter 6 269.9Kb Under embargo
application/pdf Part III Population size and living standards 15.74Kb Under embargo
application/pdf Chapter 7 272.1Kb Under embargo
application/pdf Chapter 8 176.2Kb Under embargo
application/pdf Appendices_Bibliography 232.8Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch. 80.64Kb View/Open
application/pdf Curriculum vitae 21.73Kb View/Open
application/pdf Propositions 25.50Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)