Psychopathologie : grondslagen, determinanten, mechanismen

Leiden Repository

Psychopathologie : grondslagen, determinanten, mechanismen

Type: Doctoral Thesis
Title: Psychopathologie : grondslagen, determinanten, mechanismen
Author: Stel, Jaap van der
Publisher: Faculty of Medicine / Leiden University Medical Center (LUMC), Leiden University
Issue Date: 2009-04-22
Keywords: Diagnostics
Mario Bunge
Mechanisms of disease
Mental disorders
Philosophy of science
Psychopathology
Abstract: Deze studie gaat over de zoektocht naar de determinanten, mechanismen en de kenmerken van psychopathologie vanuit wetenschapsfilosofisch perspectief. Zij is ontstaan vanuit de waarneming dat een overvloed aan data gepaard gaat met een armoede aan goed onderbouwde en diepgaande theorieën. In deze studie gaat het om de filosofische grondslagen die voor theorievorming over psychopathologie nodig zijn. Het reflecteren over grondslagen van de psychopathologie krijgt te weinig aandacht. Het gaat daarbij zowel de filosofie van geneeskunde als om de filosofie van de biologie en de psychologie. Het resultaat van deze studie is onder andere dat psychische stoornissen met een chronisch beloop, als ontwikkelingsstoornissen opgevat, onderzocht en gediagnosticeerd moeten worden. Dat heeft ingrijpende consequenties voor het bestaande onderzoek naar kenmerken van patiënten en hun stoornissen. Als de ontwikkelingsdimensie wordt genegeerd, is de waarde van veel gangbaar onderzoek beperkt: het gaat ten koste van het vermogen om inzicht te krijgen in het ontstaan van een psychische stoornis. Verder beperkt het het vermogen om patiënten vroegtijdig en adequaat (preventief) te behandelen. Stoornissen zijn processen waarbij niets geheel en al vaststaat. Er ligt altijd een gunstige verbetering van de toestand van de patiënt binnen het bereik - hoe klein die verandering ook is.
Description: Promotores: G. Glas, W. van Tilburg
With summary in English
Faculty: LUMC
Citation: Stel, J. van der, 2009, Doctoral thesis, Leiden University
Handle: http://hdl.handle.net/1887/13765
 

Files in this item

Description Size View
text/html Ordering information 5.822Kb View/Open
application/pdf Cover 73.65Kb View/Open
application/pdf Title page_Contents_Foreword 423.6Kb View/Open
application/pdf Part I Probleemstelling 20.11Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 525.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 413.2Kb View/Open
application/pdf Part II Grondsl ... e, biologie en psychologie 21.25Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 749.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 1.000Mb View/Open
application/pdf Chapter 5 1.619Mb View/Open
application/pdf Part III Psycho ... epistemologische kwesties 22.14Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 1.320Mb View/Open
application/pdf Chapter 7 1.527Mb View/Open
application/pdf Part IV Consequ ... r onderzoek en diagnostiek 21.68Kb View/Open
application/pdf Chapter 8 1.275Mb View/Open
application/pdf Chapter 9 2.814Mb View/Open
application/pdf Chapter 10 1.429Mb View/Open
application/pdf Afterword_Appendices 616.1Kb View/Open
application/pdf Summary 352.9Kb View/Open
application/pdf Literature_Register 1.703Mb View/Open
application/pdf Curriculum vitae 46.49Kb View/Open
application/pdf Propositions 45.42Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)