In dienst van het algemeen belang : ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair vertrouwen

Leiden Repository

In dienst van het algemeen belang : ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair vertrouwen

Type: Doctoral Thesis
Title: In dienst van het algemeen belang : ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair vertrouwen
Author: Visser, Robert Klaas
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij Boom
Issue Date: 2008-11-13
Keywords: Ministeriële verantwoordelijkheid
Vertrouwensregel
Regeerakkoord
Ministerraad
Minister-president
Koningschap
Ambtenaren
Staatssecretaris
Kabinetsformatie
Abstract: Ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair vertrouwen vormen de hoekstenen van onze parlementaire democratie. Dagelijks nemen ministers en staatssecretarissen beslissingen die soms diep ingrijpen in de samenleving. Dagelijks worden door de rijksoverheid handelingen verricht die vele burgers direct raken. Verantwoordelijkheid vraagt om goede verantwoording. Die verantwoording is niet een Haags gezelschapsspel, maar een eis van democratie. In de loop van anderhalve eeuw heeft zich een stelsel ontwikkeld waarin verantwoordelijkheid, verantwoording en vertrouwen centraal staan. Alle aspecten van het overheidsbestuur hebben hiermee te maken. De ministeriële verantwoordelijkheid beïnvloedt niet alleen het dagelijks handelen van ministers, overheid en ambtenaren, maar beïnvloedt ook de kabinetsformatie, het koninklijk huis en het optreden in de Europese Unie. Ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair vertrouwen bevinden zich op het snijvlak van politiek en bestuur. Door ministers ter verantwoording te roepen wordt de overheid gecontroleerd. Hoe ver gaat dat? Wat zijn de gevolgen? Wat is de relatie tussen verantwoordelijkheid, verantwoording en vertrouwen? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden wordt de actuele stand van het staatsrecht geschetst. Op beeldende wijze wordt inzicht gegeven in het “levend” staatsrecht. De eigen ervaring van de auteur, die in het centrum van het overheidsbestuur werkzaam is, vormt een extra dimensie. De auteur is directeur-generaal bij het ministerie van Justitie. Daarvoor was hij gedurende vele jaren werkzaam bij het kabinet van de minister-president waar hij zich ondermeer bezighield met staatsrechtelijke vraagstukken. In die hoedanigheid ondersteunde hij ook verschillende kabinets(in)formateurs. Dit boek is zijn promotieonderzoek.
Description: Promotor: W.J.M. Voermans, Co-promotor: E.R. Muller
With Summary in English
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Visser, R.K., 2008, Doctoral Thesis, Leiden University
ISBN: 978908506484
Handle: http://hdl.handle.net/1887/13703
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 1.945Mb View/Open
application/pdf Propositions 9.549Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)