Design and evaluation of video portfolios : reliability, generalizability, and validity of an authentic performance assessment for teachers

Leiden Repository

Design and evaluation of video portfolios : reliability, generalizability, and validity of an authentic performance assessment for teachers

Type: Doctoral Thesis
Title: Design and evaluation of video portfolios : reliability, generalizability, and validity of an authentic performance assessment for teachers
Author: Bakker, Maria Elisabeth Jacomina
Publisher: Leiden University Graduate School of Teaching (ICLON)
Issue Date: 2008-12-02
Keywords: Authentic performance
Generalizability
Reliability
Teachers
Validity
Video portfolios
Abstract: De ontwikkeling van instrumenten voor het beoordelen van docentcompetenties staat volop in de belangstelling. Uit onvrede met bestaande procedures, worden momenteel nieuwe beoordelingsprocedures ontwikkeld, ook wel ‘authentieke performance assessments’ genoemd. Een belangrijk kenmerk van deze beoordelingsprocedures is dat ze beogen recht te doen aan het complexe en contextgebonden karakter van lesgeven. Deze nieuwe vormen van beoordelen brengen nieuwe bedreigingen van de betrouwbaarheid en validiteit met zich mee. Om die bedreigingen te reduceren, worden in de literatuur verschillende maatregelen aangedragen die in het design van de beoordelingsprocedure zouden kunnen worden opgenomen. Voorafgaand aan dit onderzoek werd er op basis van deze maatregelen een beoordelingsprocedure ontwikkeld genaamd ‘videodossiers’. De centrale vraag in het proefschrift luidt: in welke mate zijn beoordelingen op basis van een videodossier betrouwbaar, generaliseerbaar en valide? Deze onderzoeksvraag is in drie deelstudies onderzocht. Het belangrijkste resultaat dat werd gevonden, is dat beoordelaars een acceptabel tot hoog niveau van overeenstemming bereikten voor het toekennen van cijfermatige competentiebeoordelingen op basis van een videodossier en dat er op basis van twee beoordelaars al een acceptabele interbeoordelaarsovereenstemming te verkrijgen was. Verder bleek dat beoordelaars de toegekende cijfermatige beoordelingen baseerden op uiteenlopende bewijzen en argumenten.
Description: Promotores: N. Verloop, D. Beijaard, Co-promotores: E.C. Roelofs, E.H. Tigelaar
Faculty: ICLON
Citation: Bakker, M.E.J., 2008, Doctoral thesis, Leiden University
Series/Report no.: PhD dissertation series
ISBN: 9789080472280
Handle: http://hdl.handle.net/1887/13353
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 680.4Kb View/Open
application/pdf Cover 6.999Mb View/Open
application/pdf Title page_Table of contents 83.67Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 Introduction 118.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 147.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 147.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 154.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 109.4Kb View/Open
application/pdf Appendices 70.70Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 67.61Kb View/Open
application/pdf Publications_Cu ... ts_PhD dissertation series 67.03Kb View/Open
application/pdf Propositions 38.96Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)