Rechters normeren de alimentatiehoogte. Een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007)

Leiden Repository

Rechters normeren de alimentatiehoogte. Een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007)

Type: Doctoral Thesis
Title: Rechters normeren de alimentatiehoogte. Een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007)
Author: Dijksterhuis, Bregje Monique
Publisher: Leiden University Press
Issue Date: 2008-09-03
Keywords: Alimony guidelines
Uniformity
Separation of powers
Empirical research
Werkgroep Alimentatienormen
Tremanormen
Disparity
Alimony award
Judicial cooperation
Abstract: In dit rechtssociologische onderzoek staat de Werkgroep Alimentatienormen, pionier op het gebied van landelijke rechterlijke samenwerking, centraal. Dit overleg, waarin rechters van alle rechtbanken en hoven zitting hebben, houdt zich al meer dan dertig jaar bezig met bevordering van de landelijke eenheid in rechterlijke uitspraken. De Werkgroep Alimentatienormen ontwikkelde de zogenaamde Tremanormen, die de algemene wettelijke normen ‘draagkracht’ en ‘behoefte’ nader invullen. Rechters gebruiken deze normen als richtlijn voor hun uitspraken. Dijksterhuis heeft onder meer (ex) werkgroepleden en andere betrokkenen geïnterviewd en de vergaderingen van de Werkgroep Alimentatienormen vanaf 2002 bijgewoond. Aan de hand van thema's uit de juridische literatuur van rechterlijke samenwerking beschrijft zij gedetailleerd een aantal praktijkcasus in de periode 1975-2007, bijvoorbeeld over besluitvorming aangaande rechtspolitieke kwesties als nieuwe gezinsvormen. Dijksterhuis concludeert dat niet de wetgever, maar rechters het primaat hebben bij het normeren van de alimentatiehoogte. Met succes hebben de rechters zich tot drie keer toe verzet tegen nieuwe wetgeving en daar hun eigen alimentatiesysteem voor in de plaats gesteld. De nadruk op het rekentechnische aspect, overleg met deskundige buitenstaanders en een actieve kerngroep van alimentatiespecialisten, waren van essentieel belang voor het komen tot een eenvormig beleid. De grote invloed van de Werkgroep Alimentatienormen op het wetgevingsproces was nadelig voor de vorming van een eenvoudig alternatief systeem voor alimentatiegerechtigden en –betalers. Een ander neveneffect was dat andere belangen, zoals die van de belastingbetaler, niet meegewogen werden.
Description: Promotor: N.J.H. Huls
With Summary in English
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Dijksterhuis, B.M., 2008, Doctoral Thesis, Leiden University
Series/Report no.: MI
143
ISBN: 9789087280451
Handle: http://hdl.handle.net/1887/13074
  order book
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 780.4Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)