Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde : een nadere studie, editie en vertaling

Leiden Repository

Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde : een nadere studie, editie en vertaling

Type: Doctoral Thesis
Title: Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde : een nadere studie, editie en vertaling
Author: Lambooij, Hermanus Theodorus Maria
Publisher: Uitgeverij Verloren, Hilversum
Issue Date: 2008-06-17
Keywords: Friesland
Praemonstratenzian order
Abbots-chronicles
Dissolution monasteries
Reformation and Counterreformation
Liberation war against Spain
Texttradition
Reliability
Abstract: De Latijnse abtenkronieken van Sibrandus Leo zijn in de Friese geschiedschrijving welbekend. Ze handelen over de abdijen Lidlum en Mariëngaarde en bestrijken de tijd tussen circa 1150 en 1575. Tegen de achtergrond van de aanstaande opheffing van alle Friese kloosters in 1580 zijn ze te beschouwen als een (late) legitimering van het kloosterwezen. Voor het eerst worden ze hier in twee redacties uitgegeven, beide voorzien van een parallelle vertaling in modern Nederlands. Vooraf aan de teksteditie gaat een breed opgezette studie rond de thema’s auteur, tekst en betrouwbaarheid. Sibrandus Leo was een overgangsfiguur van Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd met kenmerkende eigenschappen van beide tijdperken. In kerkelijk opzicht was hij een traditionalist. De grenspositie die hij innam tussen Reformatie en Contrareformatie was tot nu toe nooit in de beschouwingen betrokken. Binnen de tekstoverlevering waren er twee kwesties die een uitvoerige behandeling vergden. Allereerst de vraag waarom twee kloosters zulke verschillende kronieken hadden gekregen. Vervolgens moest een verklaring worden gevonden voor de overlevering van twee opmerkelijk verschillende redacties. Bestaande verklaringen voor deze twee kwesties werden op belangrijke punten aangevuld. Tenslotte is de betrouwbaarheid geanalyseerd: een aspect dat tegen de achtergrond van de fantastische geschiedschrijving van de humanistische auteur gedetailleerd werd benaderd.
Description: Promotor: J.A. Mol, Co-promotor: U.G. Leinsle
Faculty: Faculteit der Letteren
Citation: Lambooij, H.T.M., 2008, Doctoral Thesis, Leiden University
Series/Report no.: Middeleeuwse Studies en Bronnen
111
ISBN: 97890870470079
Sponsor: Fryske Akademy fûns (legaat K. Terpstra); J.E. Jurriaanse Stichting; Stichting Sormani Fonds; Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds; Stichting Het Nuyensfonds; de Boelstra-Olivierstichting; Gemeente Ferwerderadiel
Handle: http://hdl.handle.net/1887/12982
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 4.744Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)