Studies in Armenian etymology : with special emphasis on dialects and culture Indo-European heritage

Leiden Repository

Studies in Armenian etymology : with special emphasis on dialects and culture Indo-European heritage

Type: Doctoral Thesis
Title: Studies in Armenian etymology : with special emphasis on dialects and culture Indo-European heritage
Author: Martirosyan, Hrach
Publisher: Faculty of Arts, Leiden University
Issue Date: 2008-02-13
Keywords: Armenian
Dialectology
Etymology
Indo-European
Mediterranean Substratum
Abstract: Deze dissertatie biedt een volledig bijgewerkte en gemodernisserde etymologische beschrijving van 530 Armeense lexemen, waarvan Indo-Europese oorsprong zeker of waarschijnlijk is. Armeens is vanuit Indo-Europees standpunt al meer dan 100 jaar bestudeerd. Er bestaan veel waardevolle handboeken, detailstudies en overzichten van de vergelijkende studie van het Armeens. De meeste daarvan concentreren zich op het Klassiek Armeens (ca. 500 na Chr.) en gebruiken slechts zelden moderne dialectale en etnografische gegevens. Niet-literaire gegevens vanuit de Armeense dialecten zijn voor het grootste deel buiten het blikveld van het Indo-Europese etymologische onderzoek gebleven. Een uitzondering vormen de fundamentele studies van Ačaryan (HAB) en Jahukyan (1972 en 1987). Dit boek integreert de lexicale, fonetische en morfologische gegevens van de Armeense dialecten en van etnografische beschrijvingen op een systematische wijze in de etymologische benadering van het Indo-Europese lexicon binnen het Armeens. Deze benadering is nieuw. In deze dissertatie wordt gebruik gemaakt van het materiaal dat is verzameld in Ačaryan's etymologische woordenboek en in de bestaande beschrijvingen van de individuele dialecten. Ook wordt een grote hoeveelheid materiaal verwerkt dat is geëxcerpeerd uit folkloreteksten en antropologische beschrijvingen, die meestal onbekend of onbereikbaar zijn voor geleerden buiten Armenië. Dit werk bestaat uit twee hoofdgedeelten: een etymologische bestudering van Armeense woorden die van zekere of waarschijnlijke Indo-Europese oorsprong zijn, en een eerste poging om te komen tot een zekere systematisering van taalkundige en culturele elementen die men kan afleiden uit de etymologische behandeling. In het eerste deel worden de geselecteerde lexemen op een systematische manier gepresenteerd en bestudeerd. In een filologische sectie worden de semantiek en de literaire referenties van een woord met zijn afleidingen behandeld met inbegrip van de morfologische kenmerken. Voor ieder lemma volgt dan een overzicht van de dialectale distributie en een discussie van de linguistische, dialectgeografische en etnografische aspecten die van belang zijn voor een etymologische beoordeling van het literaire materiaal. Daarop volgt een volledige etymologische discussie met insluiting van andere relevante Indo-Europese talen. Het tweede deel biedt een evaluatie van enkele resultaten van de etymologische studie in deel 1. Het vormt tevens een vooruitblik op diepgaander soortgelijk onderzoek. Er worden gevolgtrekkingen gemaakt voor de etymologische studie van het Armeens in algemene zin. Tenslotte worden systematisch de resultaten van de etnografische gegevens uitgewerkt.
Description: Promotor: J.J.S. Weitenberg
With summary in Dutch
Please do not refer to this dissertation. A revised publication of this dissertation is currently in preparation.
Faculty: Faculteit der Letteren
Citation: Martirosyan, H., 2008, Doctoral thesis, Leiden University
Sponsor: For the chapter 3.5.2 (on wolf, hyena, and ass and related issues) - funding support from the Knights of Vartan FAS
Handle: http://hdl.handle.net/1887/12604
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 5.397Mb View/Open
application/pdf Cover 188.4Kb View/Open
application/pdf Title page_Acknowledgements_Contents 77.16Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 31.28Kb View/Open
application/pdf Curriculum vitae 19.69Kb View/Open
application/pdf Propositions 38.30Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)