Levering van roerende zaken

Leiden Repository

Levering van roerende zaken

Type: Doctoral Thesis
Title: Levering van roerende zaken
Author: Peter, Jacqueline Annette Jeanne
Publisher: Kluwer
Department of civil law, Faculty of Law, Leiden University
E.M. Meijers Instituut, Faculty of Law, Leiden University
Issue Date: 2007-06-14
Keywords: Convalescence
Delivery in advance
Ratification
Real agreement
Retention of ownership
Undisclosed agency
Abstract: De handel in roerende zaken neemt in het rechtsverkeer een belangrijke plaats in. Dit boek gaat over de levering ervan. Centraal in het onderzoek staat de vraag of de zakelijke overeenkomst onderdeel uitmaakt van de levering van roerende zaken, en zo ja, welke functie de zakelijke overeenkomst bij levering van deze zaken vervult. Allereerst wordt de levering door middel van bezitsverschaffing, en de levering door middel van een akte besproken. Bij de behandeling van de leveringsformaliteit ‘bezitsverschaffing’ wordt onder meer aandacht besteed aan de ‘relativering van de levering cp’, en aan de levering door een houder. Vervolgens komt de levering bij voorbaat aan de orde. Hier worden vragen behandeld als: hoe vindt levering bij voorbaat plaats? Wat is rechtens indien een roerende zaak tweemaal bij voorbaat is geleverd? Ook de middellijke vertegenwoordiging bij de levering vormt onderwerp van onderzoek. Hoe vindt de rechtstreekse eigendomsovergang tussen vervreemder en verkrijger plaats, indien een van beiden zich bij (koop en) levering bedient van een middellijk vertegenwoordiger? Wat is rechtens indien de koopovereenkomst, gesloten tussen de vervreemder en de middellijk vertegenwoordiger van de verkrijger, wordt vernietigd? Aan de levering van onder eigendomsvoorbehoud verkochte zaken is eveneens een hoofdstuk gewijd. In dit hoofdstuk wordt onder meer ingegaan op de vraag of de koper onder eigendomsvoorbehoud hangende de vervulling van de voorwaarde een goederenrechtelijk recht heeft, dat zich als zodanig leent voor vervreemding en bezwaring. Het laatste hoofdstuk van dit boek gaat over de ‘heling’ van leveringen die aanvankelijk, wegens bijvoorbeeld beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder, niet in een overdracht hebben geresulteerd
Description: Promotor: Jac. Hijma
With summary in English
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Peter, J.A.J., 2007, Doctoral thesis, Leiden University
Series/Report no.: Meijers-reeks ; 128
ISBN: 9789013043808
Handle: http://hdl.handle.net/1887/12078
 

Files in this item

Description Size View
text/html Ordering information 4.782Kb View/Open
application/pdf Title page_Contents_List of abbreviations 33.30Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 62.91Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 168.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 117.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 129.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 138.4Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 171.8Kb View/Open
application/pdf Summary 43.33Kb View/Open
application/pdf Summary in English 42.17Kb View/Open
application/pdf Literature list_Index_Curriculum Vitae 116.3Kb View/Open
application/pdf Propositions 17.04Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)