God van vooruitgang : de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880)

Leiden Repository

God van vooruitgang : de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880)

Type: Doctoral Thesis
Title: God van vooruitgang : de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880)
Author: Buitenwerf-van der Molen, Mirjam Fokeline
Publisher: Uitgeverij Verloren, Hilversum
Department History of Christianity and Social Sciences, Faculty of Theology, Leiden University
Issue Date: 2007-03-21
Keywords: Busken Huet
Cholera
Church and society
Clergymen
Evolution
Liberal theology
Nineteenth century
Pierson
Popularization
School controversy
Social question
Abstract: De negentiende eeuw was de eeuw van de vooruitgang. Vertegenwoordigers van het Nederlandse modernisme, een vrijzinnig-protestantse stroming, kozen ervoor het christelijk geloof aan de natuur- en bijbelwetenschappelijke ontwikkelingen aan te passen. Ze vreesden dat het christendom anders voor veel mensen snel een gepasseerd station zou worden. God van vooruitgang laat zien hoe de modernen geloof en wetenschap met elkaar verenigden door bijvoorbeeld een ‘evolutietheologie’ te ontwerpen. Ook worden hun standpunten in maatschappelijke kwesties geanalyseerd. Daarbij staat het materiaal centraal dat zij voor een breed publiek gemaakt hebben, zoals romans, gedichten, prekenbundels en almanakken. Ook de problemen waarmee de modernen te kampen kregen worden besproken: de tegenstand van rechtzinnigen en vrijdenkers, het vertrek van vooraanstaande predikanten als Conrad Busken Huet en Allard Pierson en de praktische invulling van het moderne geloof.
Description: Promotoren: M.B. ter Borg, E.G.E. van der Wall
With summary in English
Faculty: Faculty of Theology
Citation: Buitenwerf, M.F., 2007, Doctoral Thesis, Leiden University
Sponsor: Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds; J.E. Jurriaanse Stichting; Stichting Fonds Legaat 'Ad Pias Causas'.
Handle: http://hdl.handle.net/1887/11453
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Cover 142.5Kb View/Open
application/pdf Introduction 33.70Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 174.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 130.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 228.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 141.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 187.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 190.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 7 178.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 8 201.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 9 126.0Kb View/Open
application/pdf Conlusion 435.0Kb View/Open
application/pdf Short biographies 476.0Kb View/Open
application/pdf Bibliography 506.9Kb View/Open
application/pdf Summary in English 432.8Kb View/Open
application/pdf Index_Curriculum Vitae 424.2Kb View/Open
application/pdf Propostions 475.5Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)