Van dit proefschrift  verschijnt een handelsuitgave bij de Uitgeverij:  Magoria Books   www.magoriabooks.com/.